Październik – miesiąc różańca

Miesiąc październik jest przepięknym czasem szczególnej modlitwy na różańcu. W naszym przedszkolu wspólnie z dziećmi poznawaliśmy jak wygląda różaniec. Każde dziecko miało możliwość go dotknąć i zobaczyć z bliska.  Wspólnie tworzyliśmy różaniec, przy okazji ucząc się modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.

Ponadto dzieci uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych w parafii. Zbierały naklejki na plansze,  których powstał obraz zawierający wszystkie tajemnice różańca.

Za trud, udziału w modlitwie dzieci otrzymały upominki.

Zapraszamy do galerii.

Katarzyna Białek