„WILK I ZAJĄC, CZYLI KAŻDY MOŻE SIĘ DOGADAĆ” – występ koła teatralnego

Od września bieżącego roku szkolnego w naszej placówce funkcjonuje Koło Teatralne. Zostało ono założone z inicjatywy Pani Agnieszki Walaśkiewicz i działa pod jej kierunkiem. Pani Agnieszka prowadzi zajęcia, w których uczestniczą uczniowie klas czwartych. Dzieci nie tylko uczą się wierszyków, czy piosenek, które przedstawiają, ale Czytaj więcej…