Świetlica

DOKUMENTY:

Świetlica szkolna – godziny pracy

Świetlica szkolna funkcjonuje w dni pracy szkoły w godzinach 7:00 – 16:00.

W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica zapewnia opiekę w formie dyżuru, który pełniony jest w godzinach 7:00- 13:00. 

Nauczyciel świetlicy: mgr Adam Narowski


W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu, w naszej szkole, prowadzona jest Placówka Wsparcia Dziennego (Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza w Jasienicy) czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 18.00. 

Jesteśmy na facebooku:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013727587019

Napisz do nas:

swietlica.jasienica@gmail.com