Wręczenie nagród w Rodzinnym Konkursie „STULECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II”

13 października 2020 roku, w TYGODNIU PAPIESKIM, odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów w konkursie „STULECIE URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II”. Zorganizowany konkurs miał na celu kultywowanie wartości patriotycznych, religijnych i rodzinnych. Uroczystość odbyła się z zachowaniem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych. 

Podziękowania dla Rady Rodziców

Na terenie zespołu szkół działa Rada Rodziców, która wspomaga działania szkoły i finansuje wiele przedsięwzięć mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców z roku szkolnego  2018/2019 i 2019/2020 za realizację wielu projektów na rzecz Czytaj więcej…