Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Jasienicy

REGULAMIN RADY RODZICÓW ⇒ CZYTAJ

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców: Urszula Marczak-Grabowski
Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców: Monika Skórka
Skarbnik Rady Rodziców: Karolina Ornat
Sekretarz Rady Rodziców: Ewa Wróblewska

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Jasienicy

46 1020 1042 0000 8802 0277 4339