Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

Jeśli nie jest Wam obcy los naszej szkoły i mielibyście chęć przekazać  1% swojego podatku na naszą placówkę, bylibyśmy bardzo wdzięczni.

KRS fundacji 0000338389, z dopiskiem: 10073 Grupa OPP- Rada Rodziców dla ucznia

Dziękujemy

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Jasienicy

REGULAMIN RADY RODZICÓW ⇒ CZYTAJ

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców: Urszula Marczak-Grabowski
Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców: Monika Skórka
Skarbnik Rady Rodziców: Karolina Ornat
Sekretarz Rady Rodziców: Ewa Wróblewska

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Jasienicy

46 1020 1042 0000 8802 0277 4339