Kultura w Internecie

Muzea, filharmonie, opery,  teatry i biblioteki maja dla nas specjalną ofertę na czas epidemii. Umożliwiają nam kontakt ze sztuką poprzez kanały internetowe. Zwiedzajmy, słuchajmy koncertów, czytajmy, oglądajmy i kontemplujmy sztukę – zachęca Ministerstwo Kultury.