Nasza szkoła jest w „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

Dzięki otwartości Pani Dyrektor, w naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z informatyki, w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zajęcia, dla chętnych uczniów, odbywają się w każdą środę o godzinie 14:25.

Jakie są korzyści dla uczniów?

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach koła informatycznego mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów.

Uczestnicząc w CMI podnosimy jakość pracy naszej placówki i rozwijamy talenty i zainteresowania naszych uczniów, co przyniesie pozytywny efekt teraz i w przyszłości. Pracujemy wspólnie nad rozwojem umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży.

M.Leszcz