NOWOCZESNE SKO

 

 

 

 

 

 

 

 NOWOCZESNE  SKO    

Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) realizowanego przez Bank PKO BP .

Program ma na celu zachęcić najmłodszych uczniów ( 5 – 13 lat) do oszczędzania pieniędzy na wybrany cel, a dodatkowo odbywa  się to w bardzo przystępny
i atrakcyjny sposób.

Dlaczego?

  • Każdy uczestnik ma założone indywidualne, prawdziwe konto w banku PKO BP
    w Tłuszczu, tzw. SKO KONTO DLA UCZNIA, do którego otrzymuje internetowy dostęp.
  • Serwis internetowy jest bezpieczny, prosty w obsłudze i atrakcyjny. Służy do podglądania ile pieniędzy jest na koncie oraz daje możliwość zakładania skarbonek, by oszczędzać na wymarzone rzeczy, zdobywając przy tym cenne odznaki.
  • Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne, a do tego oprocentowane – 2,5% do 2500zł i 0,5% powyżej 2500zł w skali roku z kapitalizacją tygodniową (tzn. odsetki doliczane są co tydzień od wpłaconej kwoty)
  • Każdy SKO –owicz otrzymuje książeczkę SKO oraz legitymację – plastikowa kartę stworzoną na wzór karty płatniczej, na której jest podany numer konta, imię i nazwisko ucznia oraz nazwa szkoły do której uczęszcza.
  • Wpłat i wypłat na SKO  można dokonać  w szkole u opiekuna SKO, co potwierdzone jest wpisem do książeczki  SKO ucznia lub bezgotówkowo jako przelew na konto, np. przez rodzica.
  • Na książeczkę SKO do opiekuna SKO uczeń może wpłacić jednorazowo nie mniej niż 1zł i nie więcej niż 50zł.
  • Opiekun SKO przelewa na konto ucznia wpłacone przez niego pieniądze  w ciągu 2 dni.
  • Wypłaty oszczędności można dokonać tylko u opiekuna SKO, informując  o chęci wypłaty przynajmniej jeden dzień wcześniej.

Jak przystąpić do SKO?

Aby przystąpić do  SKO niezbędna jest zgoda rodziców.
Muszą oni wypełnić i podpisać oświadczenie (dostępne u opiekuna SKO) i przekazać je opiekunowi.
Na tej podstawie Bank przyznaje numer  rachunku. Uczeń otrzymuje książeczkę, legitymację, login i hasło w zaklejonej kopercie.
I……………  można zacząć prawdziwe oszczędzanie, na koncie, jak prawdziwi dorośli.

                                                                      

Opiekunowie  SKO

Barbara Siry
Agnieszka Jankowska

 

Poradnik dla Rodziców

Oświadczenie-Zgoda na przystąpienie dziecka do SKO

Formularza rezygnacji z  SKO w przypadku ukończenia 13 lat