Podsumowanie innowacji: ” Kreatywne prace plastyczne”

Innowacja realizowana jest przez uczniów klasy Oa. Celem innowacji jest wyzwalanie ekspresji twórczej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych. Rozwijana jest również wyobraźnia i kreatywność dzieci. Dzięki tworzeniu prac plastycznych uczniowie doskonalą motorykę małą oraz kształtują  wiarę we własne możliwości.

ŁACINA W NASZEJ SZKOLE

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 jest działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. W związku z tym od Czytaj więcej…

#SuperKoderzy od września w naszej szkole – podsumowanie innowacji robotycznej

W II semestrze roku szkolnego 2021/2022 została przeprowadzona innowacja pedagogiczna „W świecie robotów”. W jej trakcje uczniowie poznawali podstawy programowania w środowisku Scratch oraz programowania robotów. W innowacji skierowanej do uczniów klas 4 – 6 uczestniczyło 8 osób. W trakcie 10 spotkań uczniowie Czytaj więcej…

Innowacja z języka angielskiego

Od 22.02. 2022 r. w klasie II a i II b jest wprowadzana innowacja z języka angielskiego pt. ,,Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem piosenek, rymowanek oraz twórczości plastycznej’’. Pierwszym elementem innowacji jest wprowadzanie piosenki lub rymowanki poprzez słuchanie, oglądanie i śpiewanie. Najważniejszym założeniem Czytaj więcej…