Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej

Najlepszy sposób zachowania zdrowia nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia.

~ Bertrand Saadi z Szirazu

Zasady korzystania z usług stołówki szkolnej:

  • Cena obiadu od września 2023 r. wynosi 3,5 zł.
  • Wpłata za obiady dokonywana jest do 10 każdego miesiąca. Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień i luty, gdzie wpłaty można dokonać do 20 dnia miesiąca. Wpłat dokonujemy przelewem, zgodnie z harmonogramem.

Tytuł przelewu: wpłata za obiady/klasa imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …Absencję dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8.00 w pierwszym dniu nieobecności pod numerem telefonu 29 757-31-13 lub osobiście u Intendentki szkolnej.

  • Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.
  • Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
  • Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).
  • W miesiącu czerwcu będą odliczane tylko te nieobecności, które zgłoszone będą do momentu dokonania wpłaty.
  • W przypadku rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u Intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

UWAGA! W przypadku niedokonania wpłaty w podanym terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Zaległość w płatności za dany miesiąc  żywieniowy powoduje wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego miesiąca.

POBIERZ: