Kadra

Kadra Zespołu Szkół w Jasienicy w roku szkolnym 2021/2022

  • Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy – Małgorzata Staniszewska
  • Wicedyrektor – Anna Lidia Lachor
  • Koordynator ds. klas IV-VIII – Ewelina Sobieska-Truszkowska
Piotr Bednarczyk Nauczyciel dyplomowany  Biologia, przyroda, geografia
Izabela Bruzik Nauczyciel mianowany Wychowawca grupy przedszkolnej starszaki a Edukacja przedszkolna
Aneta Ciubak Nauczyciel mianowany  Wychowawca klasy VIII b Język niemiecki, nauczyciel wspomagający
Andrzej Dziadak Nauczyciel mianowany  Wychowawca klasy IV a Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Lidia Dziubałtowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy I a  Edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Agnieszka Godleś Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VI b Język polski
Ewelina Gałązka Nauczyciel kontraktowy Wychowawca klasy III b Edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Jankowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy II b Edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Ewa Kamińska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca grupy przedszkolnej starszaki b Wychowanie przedszkolne
Katarzyna Kosmalska Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel wspomagający, edukacja przedszkolna
Małgorzata Kraszewska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy V b  Historia, plastyka
Anna Lidia Lachor Nauczyciel dyplomowany Wicedyrektor  Informatyka
Marek Leszcz Nauczyciel mianowany Wychowawca klasy VII b Religia, informatyka
Elżbieta Lewandowska Nauczyciel dyplomowany  Wychowawca grupy przedszkolnej średniaki Edukacja przedszkolna
Jolanta Malinowska Nauczyciel dyplomowany Świetlica
Adam Narowski Nauczyciel dyplomowany
Adrian Nikodemski Nauczyciel kontraktowy  – Wychowanie fizyczne
Aleksandra Paciorek Nauczyciel kontraktowy Wychowawca grupy przedszkolnej maluchy Edukacja przedszkolna
Sylwia Ryszawy Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy III a Edukacja wczesnoszkolna, technika, EDB
Monika Rychta Nauczyciel kontraktowy Wychowawca klasy O b Edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna
Iwona Schuhmacher- Koziatek Nauczyciel dyplomowany Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, rewalidacja
Anna Sękowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy I b Edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna
Barbara Siry Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VI a Matematyka
Elżbieta Sobiesiak Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VIII a  Język polski, rewalidacja
Ewelina Sobieska- Truszkowska Nauczyciel mianowany Koordynator ds. klas IV-VIII Język angielski
Kamila Sobolewska Nauczyciel mianowany Wychowawca klasy IV b Język angielski
Małgorzata Staniszewska Nauczyciel dyplomowany Dyrektor Edukacja przedszkolna
Emilia Suchenek Nauczyciel mianowany
Agata Śliwa Nauczyciel dyplomowany  Wychowawca klasy O a Edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Anna Tlaga Nauczyciel dyplomowany Język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, wychowanie do życia w rodzinie
Mateusz Ulejczyk Nauczyciel kontraktowy Religia
Karolina Wąsik Nauczyciel kontraktowy Biblioteka
Ewa Wnuk Nauczyciel mianowany
Ewa Wysocka Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy V a Matematyka, chemia
Sylwia Wytrykus Nauczyciel kontraktowy Wychowawca klasy VII a Nauczyciel wspomagający, fizyka, rewalidacja
Mirosława Zdziennicka Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy II a Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja