Kadra

Kadra Zespołu Szkół w Jasienicy w roku szkolnym 2022/2023

  • Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy – Małgorzata Anna Staniszewska
  • Wicedyrektor – Anna Lidia Lachor
  • Koordynator ds. klas IV-VIII – Barbara Siry
  • Koordynator ds. przedszkola – Elżbieta Lewandowska
Piotr Bednarczyk Nauczyciel dyplomowany  Biologia, przyroda, geografia
Katarzyna Białek Nauczyciel początkujący  Religia
Grażyna Dąbrowska – Rudzińska Nauczyciel dyplomowany muzyka
Andrzej Dziadak Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy V a Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Lidia Dziubałtowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy II a  Edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Agnieszka Godleś Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VII b Język polski
Ewelina Gałązka Nauczyciel kontraktowy
Agnieszka Jankowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy III b Edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Ewa Kamińska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca grupy przedszkolnej starszaki b Wychowanie przedszkolne
Katarzyna Kosmalska Nauczyciel mianowany Nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, rewalidacja
Małgorzata Kraszewska Nauczyciel dyplomowany – 
Anna Lidia Lachor Nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor
wychowawca klasy VIII b

Informatyka, wychowanie do życia w rodzinie
Marek Leszcz Nauczyciel mianowany Religia, informatyka
Martyna Leśniewska Nauczyciel kontraktowy Wychowawca klasy I b Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
Elżbieta Lewandowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca grupy przedszkolnej starszaki a Edukacja przedszkolna
Jolanta Malinowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca grupy przedszkolnej średniaki Edukacja przedszkolna
Anna Mędrzycka Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy III a Edukacja wczesnoszkolna
Adam Narowski Nauczyciel dyplomowany Świetlica
Adrian Nikodemski Nauczyciel kontraktowy Wychowawca klasy VI b Wychowanie fizyczne
Paulina Wojdyna Nauczyciel początkujący Wychowawca grupy przedszkolnej maluchy Edukacja przedszkolna
Sylwia Ryszawy Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy I a Edukacja wczesnoszkolna, technika, EDB
Monika Rychta Nauczyciel mianowany Wychowawca grupy przedszkolnej maluchy Edukacja przedszkolna
Iwona Schuhmacher- Koziatek Nauczyciel dyplomowany Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, rewalidacja
Jacek Koziatek Nauczyciel kontraktowy Historia
Eliza Pińska – Ruszkowska Nauczyciel dyplomowany Plastyka
Anna Sękowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy II b Edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna
Barbara Siry Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VII a Matematyka
Elżbieta Sobiesiak Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy IV a  Język polski, rewalidacja
Ewelina Sobieska- Truszkowska Nauczyciel mianowany Wychowawca klasy IV B Język angielski
Kamila Sobolewska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy V b Język angielski
Małgorzata Staniszewska Nauczyciel dyplomowany Dyrektor Biblioteka
Emilia Suchenek Nauczyciel mianowany Wychowawca klasy O a Edukacja przedszkolna
Agata Śliwa Nauczyciel dyplomowany  Wychowawca klasy O b Edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Anna Tlaga Nauczyciel dyplomowany Język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, wychowanie do życia w rodzinie
Mateusz Ulejczyk Nauczyciel mianowany Religia
Karolina Wąsik Nauczyciel kontraktowy Biblioteka
Aneta Witkowska Nauczyciel mianowany  Język niemiecki, nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny, rewalidacja
Ewa Wnuk Nauczyciel mianowany
Ewa Wysocka Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VI a Matematyka, chemia
Sylwia Wytrykus Nauczyciel kontraktowy Wychowawca klasy VIII a Nauczyciel wspomagający, fizyka, rewalidacja
Mirosława Zdziennicka Nauczyciel dyplomowany