Kadra

Kadra Zespołu Szkół w Jasienicy w roku szkolnym 2021/2022

  • Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy – Małgorzata Staniszewska
  • Wicedyrektor – Anna Lidia Lachor
  • Koordynator ds. klas IV-VIII – Ewelina Sobieska-Truszkowska
Piotr Bednarczyk Nauczyciel dyplomowany  Biologia, przyroda, geografia
Izabela Bruzik Nauczyciel mianowany Wychowawca grupy przedszkolnej starszaki a Edukacja przedszkolna
Aneta Ciubak Nauczyciel mianowany  Wychowawca klasy VIII b Język niemiecki, nauczyciel wspomagający
Andrzej Dziadak Nauczyciel mianowany  Wychowawca klasy IV a Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Lidia Dziubałtowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy I a  Edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Agnieszka Godleś Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VI b Język polski
Ewelina Gałązka Nauczyciel kontraktowy Wychowawca klasy III b Edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Jankowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy II b Edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Ewa Kamińska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca grupy przedszkolnej starszaki b Wychowanie przedszkolne
Katarzyna Kosmalska Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel wspomagający, edukacja przedszkolna
Małgorzata Kraszewska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy V b  Historia, plastyka
Anna Lidia Lachor Nauczyciel dyplomowany Wicedyrektor Informatyka
Marek Leszcz Nauczyciel mianowany Wychowawca klasy VII b Religia, informatyka
Martyna Leśniewska Nauczyciel stażysta Nauczyciel wspomagający
Elżbieta Lewandowska Nauczyciel dyplomowany  Wychowawca grupy przedszkolnej średniaki Edukacja przedszkolna
Jolanta Malinowska Nauczyciel dyplomowany Edukacja przedszkolna
Adam Narowski Nauczyciel dyplomowany Świetlica
Adrian Nikodemski Nauczyciel kontraktowy Wychowanie fizyczne
Aleksandra Paciorek Nauczyciel kontraktowy Wychowawca grupy przedszkolnej maluchy Edukacja przedszkolna
Sylwia Ryszawy Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy III a Edukacja wczesnoszkolna, technika, EDB
Monika Rychta Nauczyciel kontraktowy Wychowawca klasy O b Edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna
Iwona Schuhmacher- Koziatek Nauczyciel dyplomowany Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, rewalidacja
Anna Sękowska Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy I b Edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna
Barbara Siry Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VI a Matematyka
Elżbieta Sobiesiak Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy VIII a  Język polski, rewalidacja
Ewelina Sobieska- Truszkowska Nauczyciel mianowany Koordynator ds. klas IV-VIII Język angielski
Kamila Sobolewska Nauczyciel mianowany Wychowawca klasy IV b Język angielski
Małgorzata Staniszewska Nauczyciel dyplomowany Dyrektor Biblioteka
Emilia Suchenek Nauczyciel mianowany Edukacja przedszkolna
Agata Śliwa Nauczyciel dyplomowany  Wychowawca klasy O a Edukacja wczesnoszkolna, muzyka
Anna Tlaga Nauczyciel dyplomowany Język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, wychowanie do życia w rodzinie
Mateusz Ulejczyk Nauczyciel kontraktowy Religia
Karolina Wąsik Nauczyciel kontraktowy Biblioteka
Ewa Wnuk Nauczyciel mianowany
Ewa Wysocka Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy V a Matematyka, chemia
Sylwia Wytrykus Nauczyciel kontraktowy Wychowawca klasy VII a Nauczyciel wspomagający, fizyka, rewalidacja
Mirosława Zdziennicka Nauczyciel dyplomowany Wychowawca klasy II a Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja