Modernizacja oświetlenia

Dzięki staraniom wielu osób – Rady Rodziców, Radnych i Dyrekcji szkoły, z nowym rokiem otrzymaliśmy środki na modernizację oświetlenia sali gimnastycznej oraz przynależnych do niej źródeł światła. Podniosło to komfort użytkowania obiektu przez uczniów i nauczycieli, ale również znacząco wpłynie na obniżenie ponoszonych Czytaj więcej…

NIEBIESKI PARASOL – JEST! DZIAŁA! POMAGA!

Nowy Rok powitaliśmy z optymizmem i energią do podejmowania nowych wyzwań. Wychodząc naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym naszych uczniów, w ubiegłym roku szkolnym powstał projekt utworzenia sali zajęciowej nazwanej Niebieskim Parasolem.  Przez cały rok szkolny organizowaliśmy kiermasze, zbiórki, zwracaliśmy się o wsparcie i dzięki Czytaj więcej…