Podziękowania za zebrane środki na pracownię robotyki i kodowania

Oferta, którą wybraliśmy jest bardzo szeroka. Obejmuje ona materiały edukacyjne i roboty dla wszystkich grup wiekowych. Priorytetem dla nas jest, aby wszystkie dzieci i młodzież w ZS w Jasienicy miały możliwość uczenia się kodowania i programowania. Chcielibyśmy, aby absolwenci naszej placówki mieli możliwość Czytaj więcej…

Podziękowania dla Rady Rodziców

Na terenie zespołu szkół działa Rada Rodziców, która wspomaga działania szkoły i finansuje wiele przedsięwzięć mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców z roku szkolnego  2018/2019 i 2019/2020 za realizację wielu projektów na rzecz Czytaj więcej…