Samorząd Uczniowski

Samorząd ? to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku. / … /

 Janusz Korczak „O samorządzie dzieci i młodzieży”


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca SU: Izabella Budek z klasy VIII b
Wiceprzewodnicząca SU: Amelia Kuzia z klasy VIII a
Skarbnik SU: Jan Wronka z klasy V a

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:
Kacper Bajorek z klasy VIII a
Gabriela Powierża z klasy V a
Adrian Śliwa z klasy VIII a

Opiekunowie SU
Emilia Suchenek
Martyna Leśniewska
Ewelina Gałązka
Adam Narowski
Adrian Nikodemski