Samorząd Uczniowski

Samorząd ? to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku. / … /

 Janusz Korczak „O samorządzie dzieci i młodzieży”


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodnicząca SU: Natalia Laskowska klasa VIII a
Wiceprzewodnicząca SU: Agata Łojek klasa 7b
Skarbnik SU: Wojciech Sienkiewicz klasa V a
Sekretarz SU: Julia Wronka klasa 6a

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

Kacper Bajorek klasa 7a
Jakub Suchenek klasa 8b
Wiktoria Ogrodowczyk klasa 6a
Aleksandra Żmudzka klasa 6b

Opiekunowie SU
p. Iwona Schuhmacher-Koziatek
p. Karolina Wąsik
p. Adam Narowski
p. Elżbieta Sobiesiak
p.Aneta Witkowska