Samorząd Uczniowski

Samorząd ? to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku. / … /

 Janusz Korczak „O samorządzie dzieci i młodzieży”


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przewodnicząca SU: Vanessa Trzaska z klasy VII A

Wiceprzewodnicząca SU: Natalia Kurek z klasy VII B

Skarbnik SU: Paulina Sobczak z klasy VII B

Sekretarz SU: Zofia Grabowska z klasy VII A

Członkowie SU:

Kamila Warmińska z klasy VIII B
Błażej Balcerak z klasy VI B
Julia Wronka z klasy IV A

Opiekunowie SU:

Elżbieta Sobiesiak
Iwona Schuhmacher-Koziatek
Karolina Wąsik
Marek Leszcz