Samorząd Uczniowski

Samorząd ? to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku. / … /

 Janusz Korczak „O samorządzie dzieci i młodzieży”


SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przewodnicząca SU: Kurek Natalia klasa VIII b
Zastępca Przewodniczącej SU: Szymańska Gabriela klasa VII a
Skarbnik SU: Grabowska Zofia klasa VIII a
Sekretarz SU: Oliwia Kubiak klasa VII b

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:
Sobczak Paulina klasa VIII b
Wronka Julia klasa V a
Grabowska Anna klasa VII a
Bajorek Kacper klasa VI a

Opiekunowie SU
p. Iwona Schuhmacher-Koziatek
p. Sylwia Wytrykus
p. Karolina Wąsik
p. Marek Leszcz