Harmonogram zebrań

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

   „Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny”      F. Dostojewski

 

14 września 2023 roku
17:00
Zebranie organizacyjne
z rodzicami
26 października 2023 roku
17:00 – klasy 0-III

17:30 – klasy IV-VIII

Dzień otwarty
(indywidualne spotkania
z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów)
7 grudnia 2023 roku
17:00 – klasy 0-III

17:30 – klasy IV-VIII

Dzień otwarty
(informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną)
11  stycznia 2024 roku
17:00 – klasy 0-III

17:30 – klasy IV-VIII

Zebranie z rodzicami
(podsumowujące osiągnięcia uczniów
w I semestrze)
21 marca 2024 roku
17:00 – klasy 0-III

17:30 – klasy IV-VIII

Dzień otwarty
(indywidualne spotkania
z wychowawcami
i nauczycielami przedmiotów)
16 maja 2024 roku
17:00 – klasy 0-III

17:30 – klasy IV-VIII

Zebranie z rodzicami
(informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną)