Harmonogram zebrań

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

   „Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny”      F. Dostojewski

 

16 września 2021 roku
17:00
Zebranie organizacyjne
z rodzicami
4 listopada 2021 roku
17:00 klasy IV-VIII
17:30 klasy 0-III
Dzień otwarty
(indywidualne spotkania
z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów)
16 grudnia 2021 roku
17:00 klasy IV-VIII
17:30 klasy 0-III
Zebranie z rodzicami
(podanie propozycji ocen
z przedmiotów na
I semestr)
27 stycznia 2022 roku
17:00 klasy IV-VIII
17:30 klasy 0-III
Zebranie z rodzicami podsumowujące osiągnięcia uczniów
w I semestrze
24 marca 2022 roku
17:00 klasy IV-VIII
17:30 klasy 0-III
Dzień otwarty
(indywidualne spotkania
z wychowawcami
i nauczycielami przedmiotów)
12 maja 2022 roku
17:00 klasy IV-VIII
17:30 klasy 0-III
Zebranie z rodzicami
(podanie propozycji ocen
z przedmiotów
na II semestr)