Harmonogram zebrań

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

   „Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny”      F. Dostojewski

 

22 września 2022 roku
17:00
Zebranie organizacyjne
z rodzicami
27 października 2022 roku
17:00
Dzień otwarty
(indywidualne spotkania
z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów)
20 grudnia 2022 roku
17:00
Dzień otwarty
(podanie propozycji ocen
z przedmiotów na
I semestr)
2  lutego 2023 roku
17:00
Zebranie z rodzicami podsumowujące osiągnięcia uczniów
w I semestrze
13 kwietnia 2023 roku
17:00
Dzień otwarty
(indywidualne spotkania
z wychowawcami
i nauczycielami przedmiotów)
18 maja 2023 roku
17:00
Zebranie z rodzicami
(podanie propozycji ocen
z przedmiotów
na II semestr)