Harmonogram zebrań

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

   „Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny”      F. Dostojewski

W okresie epidemii kontakt z rodzicami uczniów będzie przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.
Rodzice kontaktują się w pierwszej kolejności z wychowawcą
i w razie potrzeby z wicedyrektorem, dyrektorem.

 

8 wrzesień 2020 r.
(wtorek)

 

18.00 Zebranie z rodzicami.

Spotkanie stacjonarne.

20 październik 2020 r.
(wtorek)

18.00

 Zebranie z rodzicami

Spotkanie odbędzie się w formie online.

8 grudzień 2020 r.
(wtorek)

18.00

 

Zebranie z rodzicami
(propozycje ocen semestralnych)

Spotkanie odbędzie się w formie online.

 

 

9 luty 2021 r.
(wtorek)

 

18.00

Zebranie z rodzicami
(podsumowanie I semestru)

Spotkanie odbędzie się w formie online.

23 marzec 2021 r.
(wtorek)

18.00  

Zebranie z rodzicami.

Spotkanie odbędzie się w formie online.

 

18 maj 2021 r.
(wtorek)
18.00

 

Zebranie z rodzicami
(podanie propozycji ocen
z przedmiotów na koniec roku)

Spotkanie odbędzie się w formie online.