Plan lekcji

Plan lekcji dostępny w dzienniku elektronicznym.

Zmiana planu od dnia 27 lutego 2023 roku.