Konkurs literacki dla uczniów klas IV–VIII „Wiersz poświęcony rodzinie”

Organizator konkursu: Biblioteka szkolna

Przedmiot konkursu: własny wiersz o tematyce rodzinnej

Cele konkursu:

 • promowanie rodziny, wzmacnianie więzi uczuciowych i poczucia wspólnoty z najbliższymi członkami rodziny;
 • pogłębianie świadomości dzieci o znaczeniu wartości rodziny w życiu człowieka;
 • inspirowanie do aktywności twórczej;
 • rozwijanie, wyobraźni i kreatywności;
 • rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży świadomości literackiej.

Zasady konkursu:

 1. Forma literacka: wiersz;
 2. Każdy uczestnik powinien napisać jeden wiersz o maksymalnej objętości do 15 wersów;
 3. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie teksty, które nie były wcześniej publikowane.
 4. Każda praca na odwrocie powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora z oznaczeniem klasy.
 5. Prace konkursowe należy przekazać osobiście do biblioteki szkolnej do dnia 28 lutego 2023 r.
 6. Prace konkursowe oceniane będą z uwzględnieniem wieku uczniów.
 7. Komisja Konkursowa będzie zwracała uwagę na szczególne walory prac: główna myśl, czyli przesłanie, oryginalność, wiek autora i estetykę.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie marca 2023 r.
 9. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a wyróżnieni – dyplomy .
 10. Nazwiska uczniów nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 11. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.
 12. Ewentualne zapytania związane z konkursem można zgłaszać do biblioteki szkolnej.

Karolina Wąsik
nauczyciele poloniści