Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

Warszawa, 1 września 2021 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że 2 września 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2021/2022.

Aby wziąć w nim udział należy założyć konto i zarejestrować wniosek o przyznanie stypendium na stronie pod adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl/ w terminie od 2 do 9 września 2021 r.

Następnie dokumenty należy wydrukować, podpisać i przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 21 września 2021 r. (decyduje data wpływu).

Przesyłam w załączeniu Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022
w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja
w człowieka.

Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikowania o przyznanie stypendium.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o projekcie zdolnym uczniom z Państwa szkoły oraz zachęcenie do wzięcia w nim udziału.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

22 59-79-413/418/423/430/449.

Więcej informacji o projekcie możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/.

Mirosław Krusiewicz

Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/