„Bohaterowie naszych lektur” – konkurs czytelniczy dla klas IV – VIII

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym.

CELE KONKURSU:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów,
– kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– przybliżenie poznanych lektur,
– zachęcanie do brania udziału w konkursach.

REGULAMIN:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII, prace będą oceniane na poziomach:
  a) klas IV-VI
  b) klas VII-VIII
 2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.
 3. Komisja wyłoni 1 zwycięzcę na każdym poziomie. Laureaci otrzymają
  nagrody książkowe.
 4. Opowiadanie nie może przekroczyć wielkości arkusza A4 (wielkość czcionki 12-14).
 5. Praca musi zawierać tytuł opowiadania oraz informację, której lektury
  dotyczy (np. „Akademia Pana Kleksa” J. Brzechwa, „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry ).
 6. Prace mają być napisane na komputerze i podpisane (imię i nazwisko
  oraz klasa).
 7. Termin składania prac konkursowych (biblioteka): do 26 marca 2021 r.
 8. Zgłoszone prace ocenia Komisja konkursowa.
 9. Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników: II połowa kwietnia 2021 r.
 10. Prace Laureatów (za zgodą autorów) zostaną zaprezentowane na tablicy w bibliotece szkolnej.
  Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.

Organizator konkursu: 

Karolina Wąsik
nauczyciel bibliotekarz