#SzkołaDoHymnu – relacja i podziękowania MEN

8 listopada 2019 roku wzięliśmy udział w akcji „Szkoła Do Hymnu”. O symbolicznej godzinie 11:11 zorganizowaliśmy w sali gimnastycznej wspólne śpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego.

W akcji uczestniczyli: Dyrekcja, przedszkolaki ze swoimi wychowawczyniami, uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi.

Na początku został wprowadzony Sztandar Szkoły. Następnie wszyscy odśpiewali 4 zwrotki hymny państwowego.

Akcja #SzkołaDoHymnu to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.

#SzkołaDoHymnu ma na celu rozwijanie w uczniach wartości patriotycznych.

Realizujemy w naszej szkole wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Oglądaj #SzkołaDoHymnu

 

nagranie i montaż: M.Ulejczyk