#SzkołaPamięta

„ad futuram rei memoriam” [łac.], 

na przyszłą rzeczy pamiątkę.

Listopad jest miesiącem zadumy, refleksji nad życiem oraz przemijaniem. Jest to czas wspomnień, kultywowania pamięci o zmarłych.

NASZA SZKOŁA PAMIĘTA…

W ramach akcji #SzkołaPamięta oddział przedszkolny Żuczki oraz uczniowie klasy 7b wraz z  wychowawcami zapalili znicze pod pomnikiem „Pamięci Mieszkańców Jasienicy, Ofiar II wojny światowej”.

Uczniowie klasy 8b uporządkowali teren na naszym parafialnym cmentarzu, by w ten sposób uczcić pamięć poprzednich pokoleń naszych przodków spoczywających w tym miejscu.

W klasach  odbyły się liczne pogadanki, podczas których uczniowie wspominali zmarłych ze swoich rodzin oraz postacie historyczne zasłużone dla Polski. 

Nasza szkoła kultywuje pamięć o minionych pokoleniach również w ramach innowacji pedagogicznej, przybliżającej język łaciński. Dlatego powtarzając za Horacym –„Non omnis moriar” – nie wszystek umrę – zostawiamy po sobie  dobre wspomnienia, ludzką pamięć i życzliwość.

Zapraszamy do galerii.

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego