GMINNY PRZEGLĄD TALENTÓW

Regulamin GMINNEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW

Organizator: Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Jasienicy

Patronat Burmistrza Tłuszcza

BIP - Urząd Miejski w Tłuszczu: Herb Gminy Tłuszcz

Cele przeglądu:

 • popularyzowanie działań artystycznych,
 • promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
 • umożliwienie prezentacji swoich pasji i talentów,
 • rozwijanie kreatywności dzieci,
 • promowanie talentów.

Uczestnicy przeglądu:

 • Gminny Przegląd Talentów skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3, 4 i 5 letnich) z terenu Gminy Tłuszcz.

Forma przeglądu:

Prezentacje sceniczne:

 • śpiew,
 • taniec,
 • pokaz umiejętności gry aktorskiej,
 • pokaz sprawności fizycznej,
 • gra na dowolnym instrumencie,
 • recytacja,
 • inne.
 1. Gminny Przegląd Talentów skierowany jest do dzieci, które chcą zaprezentować swoje talenty.
 2. W przeglądzie może wziąć udział maksymalnie pięciu uczestników z każdego przedszkola.
 3. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną (piosenka, gra na instrumencie, taniec, recytacja, gra aktorska, itp.).
 4. Zgłoszenia do Gminnego Przeglądu Talentów należy dokonać do dnia 30 maja 2023 r. wraz z kartą zgłoszenia, do sekretariatu w Zespole Szkół w Jasienicy, ul. Szkolna 8 lub mailowo: zsjasienica@wp.pl.
 5. Do udziału zapraszamy zarówno wykonawców indywidualnych, jak i grupy prezentujące swój talent.
 6. W przypadku wystąpień indywidualnych prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku grupy maksymalnie 10minut.
 7. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu. Akompaniament może być nagrany na pendrive.

Miejsce i termin Gminnego Przeglądu Talentów:

Gminny Przegląd Talentów odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jasienicy, ul. Szkolna 8 w dniu 7 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00.

 1. Uczestnictwo w Przeglądzie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. O kolejności występów zdecyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Osoba odpowiedzialna: Elżbieta Lewandowska, tel. 297573113.
 4. Gminny Przegląd Talentów objęty jest patronatem Burmistrza Tłuszcza.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zabawie:)

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU