logo2
„UŚMIECH W SZKOLE” Konkurs literacki dla kl. IV-VI

usmiechZachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie!

I. Cele  konkursu:

argaiv1610

1. Zachęcenie  dzieci  do  pisania  i  prezentowania  własnej twórczości literackiej.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzacja ich twórczości.

 
 II. Zasady uczestnictwa:


  1. Konkurs  jest  adresowany  do   uczniów  z  klas  IV-VI   Szkoły  Podstawowej w Jasienicy.
  2. 2. Gatunek literacki - OPOWIADANIE (najciekawsza szkolna przygoda, niezapomniane  wydarzenie związane ze szkołą).  Praca może być oparta na prawdziwych bądź wymyślonych zdarzeniach).
  3. Każdy   uczestnik   konkursu  powinien   napisać  na komputerze  i  złożyć  tylko   jedną    pracę  ( maksymalnie 3 strony  A4).

4.   Opowiadania   dostarczone   na    konkurs    muszą    być   pracami    własnymi,   wcześniej niepublikowanymi   i   nienagrodzonymi   w  konkursach  literackich.

  1. Praca na pierwszej stronie powinna zawierać następujące dane:
  • tytuł utworu,
  • imię i nazwisko autora,
  • klasa.


III. Termin i miejsce składania prac:

  1. Uczestnicy konkursu są proszeni o dostarczenie prac w terminie  do 16 maja 2017r. do  pani  Agnieszki Godleś   (sala nr 2).


IV. Kryteria oceny:

twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność.