Akcja „Narodowe Czytanie”

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję Narodowego Czytania organizowaną pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

6 września 2019 roku na górnym korytarzu uczniowie z klas VIb, VIIIa i VIIIb odczytali fragmenty wybranych nowel polskich. Utwory zawierały przesłanie, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Akcja ta wspiera popularyzację czytelnictwa i ukazuje nam piękno polskiej literatury.

Zapraszamy do galerii.

artykuł i zdjęcia: K. Wąsik
O. Klimkiewicz
A. Godleś
E. Sobiesiak
A. Tlaga
K. Wąsik