Uroczystość pożegnania klas ósmych – fotorelacja

„ W murach tego budynku zapisana jest cząstka naszego życia.

Dla wielu z nas na pewno ta najpiękniejsza,

najprzyjemniejsza, najlepsza”.

 

W dniu 19 czerwca 2019r. o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste pożegnanie klas ósmych ze szkołą.
Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem wychowawców przygotowali program artystyczny.

W tym ważnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście:

Burmistrz Tłuszcza Pan Paweł Marcin Bednarczyk, Sekretarz Gminy Tłuszcz Pan Tomasz Jusiński, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu Pani Katarzyna Rostek, Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Pańskiego w Jasienicy ks. Krzysztof Kozera, Radny Rady Miejskiej w Tłuszczu Pan Adam Kisiel, Sołtys Jasienicy Pan Sebastian Białek, Rada Rodziców, Wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Jasienicy Pani Jolanta Malinowska, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły, Rodzice i Uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie prowadzący – Oliwia Jusińska i Sebastian Osiński powitali zaproszonych gości.

W dalszej części ósmoklasiści  wspaniale zatańczyli poloneza, do którego przygotowała  ich Pani Marlena Pałka.

W części oficjalnej  uroczystości  uczniowie klas ósmych otrzymali wiele nagród.

Burmistrz Tłuszcza, Pan Paweł Marcin Bednarczyk, wręczył Nagrodę Burmistrza Oliwii Jusińskiej, uczennicy, która spośród wszystkich absolwentów uzyskała najwyższą średnią ocen.

Za pracę na rzecz społeczności szkolnej Nagrodę Dyrektora otrzymała z rąk Pani Dyrektor Agnieszki Walaśkiewicz  również  Oliwia Jusińska.

Nagrodę Wychowawcy  otrzymały:  Julia Koźlik i Oliwia Jednorowska z kl. 8a oraz Oliwia Jusińska i Julia Borkowska z kl. 8b.

Nagrody otrzymały również uczennice z kl. 8b, które uzyskały wysokie wyniki w nauce i wzorowe  zachowanie: Oliwia Jusińska, Oliwia Kobak oraz Julia Borkowska.

Nagrodę przyznano też sumiennemu harcerzowi Kacprowi Bartczukowi.

Rada Rodziców przyznała nagrodę Oliwii Jusińskiej, doceniając jej pomoc, wysiłek i zaangażowanie  w różnorodnych  działaniach na rzecz szkoły.

Za wysokie wyniki w czytelnictwie  nagrodę otrzymała Oliwia Jednorowska.

Pani Dyrektor wręczyła również nagrody uczniom, którzy przez kilka lat  reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym: Oliwii Jusińskiej, Julii Borkowskiej oraz  Mateuszowi Jusińskiemu.

Ponadto zostały wręczone  dyplomy za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Otrzymali je uczniowie: Sebastian Dąbrowski, Mateusz Jusiński, Oliwia Jusińska, Oliwia Kobak, Oliwia Mroczek, Sebastian Osiński, Julia Piotrowska, Daniel Stańczak, Dominika Wysocka.

Wszyscy absolwenci zostali w uroczysty sposób uhonorowani indywidualnym wręczeniem Dyplomu Absolwenta, a ich rodzice listami gratulacyjnymi oraz podziękowaniami za wieloletnią współpracę ze szkołą.

Część artystyczna miała formę podziękowań. Uczniowie klas ósmych wierszem i piosenką podziękowali Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom szkoły za wieloletnią pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą. Podziękowali również Rodzicom za wsparcie i miłość.

Na zakończenie uroczystości zostały wręczone kwiaty.

Niespodziankę swoim rówieśnikom przygotowały  Julia Koźlik i Patrycja Białek, które zadedykowały absolwentom piosenkę „Ostatni raz z moją klasą”.

Miłą niespodzianką była też piękna prezentacja multimedialna przygotowana przez uczennice z klasy 8b: Julię Borkowską, Oliwię Kobak oraz Oliwię Mroczek i  zaprezentowana podczas poczęstunku.   

 

Wychowawcy klas ósmych składają serdeczne  podziękowania

Dyrekcji szkoły, zaproszonym Gościom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom szkoły, reprezentacjom uczniów z klas 4-7, Pocztowi Sztandarowemu za obecność na uroczystości.

Dziękujemy Pani Marlenie Pałce za naukę poloneza. Dziękujemy Pani Agacie Śliwie za naukę śpiewu.

Dziękujemy uczniom z klas siódmych za życzenia i upominki.

Dziękujemy  Maciejowi Bielskiemu i  Bartłomiejowi Perzanowskiemu za obsługę sprzętu nagłaśniającego.

Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie słodkiego poczęstunku.

Wychowawcy klas ósmych w sposób szczególny dziękują swoim Kochanym Wychowankom za wspólnie spędzone lata, życząc im samych radosnych dni, spełnienia marzeń oraz dalszych sukcesów edukacyjnych.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji (Polonez).

Wychowawcy
B. Siry
A. Godleś