Skład Samorządu Uczniowskiego

21 września 2017 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
W wyniku tajnych demokratycznych wyborów do Samorządu dostało się 10 uczniów.
 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący: Jakub Suchenek kl. III B Gimnazjum
Zastępca Przewodniczacego w Gimnazjum: Martyna Palesa kl. III A Gimnazjum
Zastępca Przewodniczącego w Szkole Podstawowej: Oliwia Jednorowska kl. VII A
Skarbnik Samorządu Uczniowskiego: Oliwia Jusińska kl. VII B

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego: Weronika Borczynska kl. VI A

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:
Wiktoria Dutkiewicz kl. II Gim
Adam Barbachowski kl. II Gim
Patrycja Gawryś kl. VI A
Bartosz Król kl. VI A
Kamila Warmińska kl. V B
Opiekunowie SU
p. Iwona Schuhmacher-Koziatek
p. Elżbieta Sobiesiak
p. Mateusz Ulejczyk
p. Marek Leszcz