Egzamin na kartę rowerową

w dniu 19 czerwca 2018 roku odbył się w naszej szkole egzamin praktyczny na kartę rowerową. Uczniowie, którzy ukończyli 10 lat i zdali egzamin teoretyczny w postaci testu uzyskując 80% poprawnych odpowiedzi mogli przystąpić do sprawdzianu praktycznego.  Wśród zdających byli też tacy uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w latach ubiegłych.

 

Chcąc zdobyć kartę rowerową uczniowie musieli opanować i zaliczyć następujące zagadnienia:

– wiadomości teoretyczne ze znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych,
– obsługę techniczną roweru,
– umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego (jazda rowerem),
– pierwsza pomoc przedlekarska.

Przed przystąpieniem do egzaminu uczniowie musieli dostarczyć do nauczyciela arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową z podpisaną zgoda rodziców.

Egzamin przeprowadzili nauczyciele posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego: p. Sylwia Ryszawy, p. Adam Narowski i p.Marek Leszcz.

Życzymy nowym rowerzystom bezpiecznych podróży.

Zapraszamy do galerii.

S.Ryszawy
A.Narowski
M.Leszcz