Podręczniki

Wykaz podręczników do religii obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

Grupa/Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
3 latki   „Radosne dzieci Boże”   Dariusz Krupiński, Jerzy Snopek   Jedność, Kielce  
4 latki   „Świat dziecka Bożego”   Dariusz Krupiński, Jerzy Snopek   Jedność, Kielce  
5 latki   „Jesteśmy dziećmi Bożymi”   Red. A. Rayzacher-Majewski i inni   Jedność, Kielce  
Zerówka „Z Panem Jezusem”   red. Beata Śmigiera, Aneta Rayzcher-Majewska   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa 1 „W imię Ojca
i Syna,
i Ducha Świętego”  
Agnieszka Frączak, Robert Rafał Szewczyk   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa II „To jest Mój Syn Umiłowany”
(nowy podręcznik)
Agnieszka Frączak, Robert Rafał Szewczyk   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa III „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”   Agnieszka Frączak, Robert Rafał Szewczyk   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa IV „Jestem Chrześcijaninem”    ks. Mariusz Czyżewski Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa V „Bóg nas szuka”   (UWAGA! Zmiana podręcznika) Ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa VI „Jezus nas zbawia”
(nowy podręcznik)
Ks. Mariusz Czyżewski,
Ks. Michał Polny
Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa VII „Twoje słowo jest światłem na mojej drodze”  

Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie
I Gimnazjum.
Można korzystać z tej wersji.  

Ks. Piotr Tomasik   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa VIII „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”  

Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie II Gimnazjum.
Można korzystać z tej wersji.  

Ks. Piotr Tomasik   Wydawnictwo Katechetyczne