Podręczniki

Wykaz podręczników do religii obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

Grupa/Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
3 latki   „Radosne dzieci Boże”   Dariusz Krupiński, Jerzy Snopek   Jedność, Kielce  
4 latki   „Świat dziecka Bożego”   Dariusz Krupiński, Jerzy Snopek   Jedność, Kielce  
5 latki   „Jesteśmy dziećmi Bożymi”   Red. A. Rayzacher-Majewski i inni   Jedność, Kielce  
Zerówka „Z Panem Jezusem”   red. Beata Śmigiera, Aneta Rayzcher-Majewska   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa 1 „W imię Ojca
i Syna,
i Ducha Świętego”  
Agnieszka Frączak, Robert Rafał Szewczyk   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa II „A oto Ja jestem
z wami”  
Agnieszka Frączak, Robert Rafał Szewczyk   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa III „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”   Agnieszka Frączak, Robert Rafał Szewczyk   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa IV „Jestem Chrześcijaninem”   : ks. Mariusz Czyżewski Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa V „Bóg nas szuka”   (UWAGA! Zmiana podręcznika) Ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa VI „Wierzę w święty Kościół powszechny”   Ks. Mariusz Czyżewski   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa VII „Twoje słowo jest światłem na mojej drodze”  

Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie
I Gimnazjum.
Można korzystać z tej wersji.  

Ks. Piotr Tomasik   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa VIII „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”  

Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie II Gimnazjum.
Można korzystać z tej wersji.  

Ks. Piotr Tomasik   Wydawnictwo Katechetyczne