Zaproszenie na zajęcia chóru

Jeśli lubisz śpiewać, te zajęcia są dla Ciebie.

Nauczycielka muzyki zaprasza chętnych uczniów z klas od II do VIII na zajęcia chóru w II semestrze roku szkolnego 2022/23,  które będą się odbywały w co drugi poniedziałek od godz. 15.15 do 16.00 w sali nr 5.

Na zajęciach uczniowie uczą się prawidłowej emisji głosu, ćwiczą dykcję i oddech. Poznają pieśni patriotyczne,  ludowe, piosenki okazjonalne, młodzieżowe a także popularne przeboje. W ramach zajęć chórzyści uczą się rozśpiewywać, śpiewać solowo, w zespole i wielogłosowo .

Harmonogram spotkań znajduje się w załączniku do wydruku, który jest jednocześnie zgodą rodzica na udział dziecka w zajęciach. Nowi chórzyści, którzy po raz pierwszy przyjdą na zajęcia po feriach, proszeni są o zabranie ze sobą podpisanej zgody rodzica.

do pobrania ⇒ PISEMNA ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

Prowadząca zajęcia- Grażyna Dąbrowska- Rudzińska