Ferie w szkole

W dniach 13 – 16 lutego zostały zorganizowa w naszej szkole zajęcia opiekuńcze, w których uczestniczyło 21 uczniów. W ich trakcie uczniowie uczestniczyli m.in. w zajęciach sportowych, robotycznych, pokazie fizycznym, pokazie sztuk walk, projekcji filmowej, warsztatach kulinarnych, czy też grze terenowej zakończonej ogniskiem. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, bez których zorganizowanie atrakcji dla dzieci byłoby niemożliwe.

Zapraszamy do galerii.

M.Ulejczyk