NIEBIESKI PARASOL – JEST! DZIAŁA! POMAGA!

Nowy Rok powitaliśmy z optymizmem i energią do podejmowania nowych wyzwań. Wychodząc naprzeciw specjalnym potrzebom edukacyjnym naszych uczniów, w ubiegłym roku szkolnym powstał projekt utworzenia sali zajęciowej nazwanej Niebieskim Parasolem.  Przez cały rok szkolny organizowaliśmy kiermasze, zbiórki, zwracaliśmy się o wsparcie i dzięki wielu otwartym sercom NIEBIESKI PARASOL już działa!

Wiadomość o każdej złotówce napawała nas radością i optymizmem, a nasi współorganizatorzy nie pozwalali nam, ani na chwilę, zwątpić w sens pracy, jaką wkładaliśmy w realizowany projekt.

Nie udałoby się tego osiągnąć gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu ofiarnych serc! Stąd kierujemy serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie wspierali nasz Niebieski Parasol.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do:

Darmowe grafiki wektorowe Serce Pana Pawła Bednarczyka, Burmistrza Tłuszcza za wsparcie prac remontowych niezbędnych do przystosowania sali

Darmowe grafiki wektorowe Serce Wojskowych Zakładów  Elektronicznych S.A. w Zielonce za przekazane środki na zakup specjalistycznych pomocy do przeprowadzania zajęć

Darmowe grafiki wektorowe Serce Pani Urszuli Marczak-Grabowski wraz z Radą Rodziców Zespołu Szkół w Jasienicy za wszelkie inicjatywy wspierające projekt: zbiórkę makulatury, kasztanów, organizację kiermaszu bożonarodzeniowego, kiermaszów pyszności oraz  wiele innych codziennych działań

Darmowe grafiki wektorowe Serce Wszystkich Rodziców, którzy włączyli  się w organizowane inicjatywy

Darmowe grafiki wektorowe Serce Pani Sylwii Mroczek za pomoc przy uzyskaniu dodatkowych środków

Darmowe grafiki wektorowe Serce Samorządu Uczniowskiego  wraz z jego opiekunami, za organizację kiermaszów słodkości i pomoc w kiermaszu świątecznym

Darmowe grafiki wektorowe Serce  Pani Iwony  Schuhmacher – Koziatek za aranżację wnętrz i koordynację projektu

Darmowe grafiki wektorowe Serce Nauczycieli  i Pracowników  Szkoły za wsparcie i wykonane prace na rzecz Niebieskiego Parasola

Składając serdeczne podziękowanie, pragniemy jeszcze raz wyrazić ogromną wdzięczność, wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i okazaną bezinteresowną pomoc, które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy.

Zapraszamy do galerii.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Małgorzata Anna Staniszewska
Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy