Wykaz podręczników do religii obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023

Wykaz podręczników do religii obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023

 

Grupa/Klasa Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo
3 latki   „Radosne dzieci Boże”   Dariusz Krupiński, Jerzy Snopek   Jedność, Kielce  
4 latki   „Świat dziecka Bożego” Dariusz Krupiński, Jerzy Snopek   Jedność, Kielce  
5 latki   „Spotkania dzieci Bożych” red.: J. Snopek, D. Kurpińsk  Jedność, Kielce  
Zerówka „Tak! Jezus mnie kocha” red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak   Jedność, Kielce
Klasa 1 „W imię Ojca
i Syna,
i Ducha Świętego”
Agnieszka Frączak, Robert Rafał Szewczyk   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa II „To jest Mój Syn Umiłowany”
red.: A. Frączak, R. Szewczyk, M. Korzeniewska, M. Przelaskowski   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa III „Kto spożywa moje Ciało, ma życie”   red.: A. Frączak, R. Szewczyk, M. Korzeniewska, M. Przelaskowski   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa IV „Jestem Chrześcijaninem”    ks. Mariusz Czyżewski Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa V „Bóg nas szuka” Ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka, Michał Małek, s. Martyna Ujazdowska   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa VI „Jezus nas zbawia”
Ks. Mariusz Czyżewski,
Ks. Michał Polny
Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa VII „Kościół wskazuje nam drogę”
(nowy podręcznik)
red.: ks. M. Czyżewski, ks. M. Polny, M. Małek, D. Kornacka   Wydawnictwo Katechetyczne
Klasa VIII „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”  

Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie II Gimnazjum.
Można korzystać z tej wersji.  

Ks. Piotr Tomasik Wydawnictwo Katechetyczne