Podsumowanie projektu CMI i innowacji pedagogicznej z programowania

15 czerwca 2022 roku na zajęciach koła informatycznego podsumowaliśmy naszą roczną pracę z programowaniem. Zajęcia odbywały się w ramach ogólnopolskiego projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

Celem projektu była aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach koła informatycznego.

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kółka informatycznego rozwinęli swoje zainteresowania i talenty oraz podnieśli swoje kompetencje cyfrowe.

Na koniec zajęć uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy dla aktywnych uczestników przygody z programowaniem.


Podsumowanie innowacji pedagogicznej

W ramach odbywających się zajęć dodatkowych została zrealizowana innowacja pedagogiczna „Programowanie to wyzwanie”.

Zajęcia kierowane były zarówno dla uczniów zdolnych, pragnących rozwijać swoją wiedzę z zakresu programowania, jak i dla uczniów mających problemy z opanowaniem materiału przerabianego w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Uczniowie potrzebujący wsparcia mogli liczyć zarówno na pomoc nauczyciela, jak i bardziej biegłych w tej tematyce rówieśników.

Z przeprowadzonej obserwacji wynika, że uczniowie wykazywali się wysoką aktywnością, zaangażowaniem i ciekawością poznawczą podczas prowadzonych lekcji. Postawy te umożliwiły im opanowanie podstaw posługiwania się algorytmami, a także sprawiły, że uczniowie znacznie zwiększyli swoje zainteresowanie tematyką programowania, a także twórczego korzystania z urządzeń cyfrowych. Efekty te są wskaźnikiem stopnia realizacji założonych celów.

Uczniowie w zdecydowanej większości są bardzo kreatywni, mają ciekawe pomysły, chcą poznawać zastosowania nowych programów komputerowych i rozwijać swoje szeroko rozumiane umiejętności cyfrowe. Uczniowie potrafią bardzo dobrze współpracować w grupach i komunikować się za pomocą komputera.

Podsumowując, cele postawione w innowacji zostały zrealizowane.

koordynator projektu i autor innowacji: M.Leszcz