Dostaliśmy roboty z Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Uczniowie naszej szkoły mają do swojej dyspozycji trzy roboty mBot-s Explorer Kit. Będą pracować z nimi podczas zajęć na kółku informatycznym. Sprzęt trafił do nas w ramach realizowanego przez szkołę projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

W naszej szkole od września 2021 roku realizowany jest ogólnopolski projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”. Jego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Politechnikę Łódzką. W ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego od września prowadzone są bezpłatne zajęcia kółka informatycznego.

Podczas zajęć uczniowie uczą się zarówno algorytmiki jak i programowania. Uczniowie dostali do dyspozycji roboty w ramach programu CMI. Trzy roboty mBot-s Explorer Kit wyposażone są w szereg czujników, które pozwalają stworzyć autonomiczne pojazdy i wykonywać różne eksperymenty.

M.Leszcz