Konkurs plastyczny pod patronatem OSP Jasienica

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów kl. I-VIII  pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy „STRAŻ POŻARNA W OCZACH DZIECKA”.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 techniką dowolną dla uczniów klas I-III, dla uczniów klas IV-VIII praca plastyczna lub forma przestrzenna o tematyce związanej ze służbą Straży Pożarnej.
 2. Prace konkursowe muszą być podpisane z tyłu: imię i nazwisko, klasa.
 3. Prace uczniów klas I-III przyjmowane będą do 24 maja 2022 r. w sali nr 4 u P. Eweliny Gałązki lub na świetlicy. Prace uczniów klas IV-VIII przynosimy do Pani Małgorzaty Kraszewskiej.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas Pikniku Rodzinnego 28.05.2022 r.
 5. W konkursie przewidziane są dwie kategorie nagród :
 • kategoria I – klasy I-III
 • kategoria II – klasy IV-VIII
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania prac na stronie internetowej szkoły oraz użycia ich na wystawie podczas Pikniku Rodzinnego.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów.
 2. Prezentacja nadesłanych prac w formie wystawy podczas Pikniku Rodzinnego.
 3. Ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.
 4. Promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Ewelina Gałązka