Vademecum ósmoklasisty…czyli co trzeba wiedzieć przed egzaminem

Egzamin ósmoklasisty 2022 odbędzie się w dniach 24-26 maja. W pierwszy dzień odbędzie się egzamin z języka polskiego, w drugi — z matematyki, a w trzeci — z języka obcego nowożytnego. Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00.

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut (wydłużony czas – 180 minut), z matematyki – 100 minut (wydłużony czas – 150 minut), a z języka obcego nowożytnego – 90 minut (wydłużony czas 135 minut) .

Co trzeba ze sobą przynieść?

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że na egzaminie ósmoklasisty można mieć ze sobą tylko kilka rzeczy. Każdy uczeń powinien przynieść wyłącznie legitymację i przybory do pisania (pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem). W przypadku egzaminu z matematyki można mieć ze sobą także linijkę. ‎Wszystkie rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Podczas egzaminu ósmoklasisty nie używa się ołówków.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno też używać telefonów ani innych urządzeń (smartwatch, smartband itp.)!!!

Kiedy wyniki? Czy można nie zdać?

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym — trzeba do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie oznacza to jednak, że jego wynik nie jest ważny — liczba zdobytych punktów jest brana pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wyniku egzaminu ósmoklasisty nie da się poprawić. Jeżeli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym (13-15 czerwca).

Uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, a 8 lipca otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.