Styczeń ze Scratchem

W styczniu, podczas zajęć dodatkowych z informatyki, które odbywają się w ramach programu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie klasy 4b tworzyli małe programy w środowisku Scratch. Tworzyli kalkulator oraz grę.

Programowanie w Scratch to jeden ze sposobów na to, by w sposób przystępny i interesujący pokazać uczniom, że mają władzę nad maszynami i wpływ na to, co tworzą.

Badania pokazują, że programowanie bardzo dobrze wpływa na rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia. To umiejętność, która przydaje się w każdej dziedzinie życia i na różnych etapach edukacji.

Podczas nauki programowania dzieci rozwijają takie umiejętności jak:

  • Cierpliwość,
  • Umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań,
  • Logiczne myślenie,
  • Wytrwałość w dążeniu do celu,
  • Umiejętność przyjmowania porażek,
  • Zdolność myślenia abstrakcyjnego.

M.Leszcz