Konkurs biblioteczny dla uczniów kl. I-III „Książka moim przyjacielem”

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie bibliotecznym dla uczniów kl. I-III „Książka moim przyjacielem”.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Zainteresowani uczniowie wypożyczają jedną, wybraną przez siebie książkę z biblioteki szkolnej oraz wykonują ilustrację zainspirowaną tą książką.
 2. Prace konkursowe powinny mieć rozmiar A4.
 3. Prace konkursowe podpisujemy z tyłu: imię i nazwisko, klasa, tytuł i autor książki.
 4. Prace przyjmowane będą do 15 lutego 2022 r. (wtorek).
 5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszym tygodniu marca.

Regulamin szczegółowy:

 1. Organizatorem konkursu  jest Biblioteczna Szkolna.
 2. Cele konkursu:
 • Rozwój kreatywności, wyobraźni, talentu plastycznego dzieci.
 • Promocja i rozwój czytelnictwa wśród uczniów.
 • Budowanie łączności młodych czytelników z biblioteką.
 • Zachęcenie dzieci do tworzenia i prezentowania prac plastycznych.
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.
 2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach plastycznych.
 3. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać 1 ilustrację do wybranej książki w formacie A4, technika dowolna.
 4. Pracę konkursową należy dostarczyć w dniach 14-15 lutego (do biblioteki szkolnej).
 5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona z tyłu informacjami: imię i nazwisko autora, klasa, tytuł i autor książki.
 6. Jeden autor może zgłosić tylko 1 pracę.
 7. Jury i nagrody.
 • Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.
 • Jury przyzna trzy nagrody.
 1. Kryteria oceniania.
 • Twórczy charakter pracy, estetyka, samodzielność i oryginalność.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszym tygodniu marca.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do uczestnictwa

K.Wąsik