28. Ogólnopolska Akcja – Sprzątanie Świata

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do 28. Ogólnopolskiej Akcji – Sprzątanie Świata pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

Realizacja projektu odbędzie się w dniach 13-16.09.2021 r. W działania propagujące ochronę środowiska włączy się cała społeczność szkolna, realizując je na różnych płaszczyznach: sprzątanie najbliżej okolicy, prace plastyczne – plakaty, zajęcia edukacyjne. Zachęcamy do udziału i pamiętajmy!

„Nie śmiecimy, nie brudzimy –

o przyrodę się troszczymy”. 

Koordynatorzy akcji:

Karolina Wąsik – koordynator szkolny
Ewelina Gałązka – koordynator klas I-III
Sylwia Wytrykus – koordynator klas IV-VIII
Aleksandra Paciorek – koordynator przedszkola