Stypendium Szkolne na rok szkolny 2021/2022

Kryterium dochodowe wynosi: 528 zł netto na 1 osobę  w rodzinie. Dochód dla rolników wynosi 308 zł z hektara przeliczeniowego. Do dochodu nie jest wliczane świadczenie wychowawcze, tzw. 500+.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto za sierpień 2021r.

Do pobranie: