Poczet Sztandarowy podczas obchodów wybuchu II Wojny Światowej

31 sierpnia 2021 roku Poczet Sztandarowy naszej szkoły wziął udział w gminnych obchodach 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej przy Pomniku Straceń w Konarach. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą polową w intencji obrońców ojczyzny. Następnie wysłuchano apelu poległych oraz złożono kwiaty pod pomnikiem.

Opiekunowie:
Karolina Wąsik
Agnieszka Godleś