#challengeniebieskiemotyle2021 klasy 1a

Dziękujemy klasie 0a Zespołu Szkół w Jasienicy za nominację!. Klasa 1a z przyjemnością przystąpiła do akcji na rzecz osób z autyzmem w ramach #challengeniebieskiemotyle2021. Do wykonania zadania nominujemy: klasę 5a Zespołu Szkół w Jasienicy oraz Bibliotekę Publiczną w Jasienicy.
Zapraszamy wyżej wymienionych do uczestnictwa w wyzwaniu zainicjowanym przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.
CELEM AKCJI JEST POSZERZANIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT AUTYZMU I PRZEKAZANIE ISKIERKI PRZYJAŹNI OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOM.

Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? To bardzo proste. Wystarczy:
1. Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy służb mundurowych).
2. Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca
albo wykonać dowolną aktywność wg. własnej inwencji twórczej np. „taniec motyla”.
3. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na profil na Facebooku
oraz przesłać na adres: motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com Ważne, aby na zdjęciu
lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane
lub napisane).
4. Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział
przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.
5. Każda osoba włączająca się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 do
publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez
siebie osoby.
6. Na wykonanie zadania każdy Nominowany otrzymuje 48 godzin.