Święto Narodowe Trzeciego Maja

Na początku maja Polacy obchodzą ważne święta państwowe. 1 maja Święto Pracy, 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja Święto Konstytucji 3 maja. W związku z obecną sytuacją nie możemy uczestniczyć w obchodach szkolnych i gminnych. Dlatego chociaż w ten sposób chcemy upamiętnić ten szczególny dla nas wszystkich dzień.

Święto obchodzone 3 maja upamiętnia wydarzenie z 1791 roku, kiedy to Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił konstytucję. Potwierdził w niej, że wszyscy ludzie są wolni i równi. Powszechnie przyjmuje się, że polska konstytucja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej spisaną konstytucją. Konstytucja powstała w trudnym dla Polski czasie. Po I rozbiorze Polski (1772 r.) król Stanisław August Poniatowski i inni mądrzy, wykształceni Polacy widząc w jakim chaosie pogrąża się kraj, postanowili przeprowadzić reformy, by wzmocnić państwo. Zebrał się sejm, nazywany później Czteroletnim lub Wielkim. Najważniejszym dziełem tego sejmu było uchwalenie w 1791 r. konstytucji.

Konstytucja powstała jak w niej zapisano: „ dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”. Regulowała organizację władz (trójpodział władzy) oraz prawa i obowiązki obywateli, wprowadzała ład do zanarchizowanych rządów magnaterii. Twórcami tekstu konstytucji są: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj.

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru (1795 r.). W okresie zaborów zakazano jego obchodzenia. Po odzyskaniu niepodległości zostało wznowione i obchodzone. Podczas II wojny światowej i w okresie dominacji radzieckiej święto zdelegalizowano.

Od 1990 roku święto konstytucji 3 maja znów jest świętem narodowym, a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.

Dzień 3 maja jest uważany za jeden z najważniejszych w historii Polski. Data ta stała się symbolem walki Polaków o odzyskanie suwerenności i niezawisłości państwa.

artykuł: K.Wąsik
film: M.Szczapa