Wkręć się w pomaganie KONKURS MIĘDZYKLASOWY „ZBIERAMY NAKRĘTKI”

Regulamin konkursu międzyklasowego

 1. Konkurs trwa od 17.02.2021 r. do 29 maja 2021 r.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich klas/grup Zespołu Szkół w Jasienicy
 3. Nakrętki przynosimy w torebkach foliowych, do których przyczepiamy karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą/ nazwą grupy.
 4. Nakrętki w torebkach, zostawiamy w kartonach, który będą znajdowały się w przedsionku wejścia głównego szkoły, przy wejściu klas młodszych oraz przy wejściu do przedszkola.
 5. Raz w miesiącu nakrętki będą ważone, a wyniki klas/grup będą umieszczone na tablicy ogłoszeń.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2021 r.
 7. Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:
 • przedszkole
 • klasy 0-III
 • klasy IV- VIII
 1. W każdej kategorii narody otrzyma jedna klasa/grupa, której waga uzbieranych nakrętek będzie największa.
 2. Zgromadzone nakrętki zostaną przekazane na rzecz zbiórki dla Kubusia Rydzio

 3. Zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki:
 • po napojach i sokach,
 • z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.),
 • z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).
 1. Cel główny Konkursu:

Celem głównym konkursu jest wsparcie zbiórki środków dla Kubusia, a także propagowanie działań i zachowań proekologicznych wśród uczniów, ich rodzin i nauczycieli.

 1. Cele szczegółowe konkursu:
 • wzbudzanie postaw prospołecznych,
 • zachęcanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości recyklingu odpadów oraz wykorzystania surowców wtórnych.

Zachęcamy do udziału wszystkie klasy/grupy.

Organizator konkursu:
Wolontariat szkolny

artykuł: S.Wytrykus