Szkolny konkurs „Najciekawsze motto Janusza Korczaka ”

Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Jasienicy  oraz Biblioteka szkolna organizuje konkurs na „Najciekawsze motto Janusza Korczaka ”.

 

Regulamin  szkolnego konkursu

„Najciekawsze motto Janusza Korczaka ”

Organizator:

– Samorząd uczniowski Zespołu Szkół w Jasienicy

– Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Jasienicy

Współorganizator:

– Biblioteka szkolna

Cele konkursu:

  • przybliżenie życia i twórczości Janusza Korczaka,
  • rozbudzanie zamiłowań czytelniczych,
  • propagowanie twórczości i idei wychowawczych Janusza Korczaka,
  • integracja środowiska przedszkolnego i szkolnego wokół Patrona szkoły,
  • włączanie się dzieci i uczniów w budowanie dobrego wizerunku zespołu szkół,
  • integracja Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Jasienicy ze społecznością przedszkolną i szkolną.

Zasady:

  • w konkursie mogą wziąć udział dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-VIII (Prosimy rodziców o pomoc najmłodszym we włączeniu się do konkursu)
  • uczestnik wybiera jedną myśl z twórczości Janusza Korczaka. Zachęcamy do zgłębienia twórczości Janusza Korczaka, aby wyszukać motto, które jest niepowtarzalne, oryginalne i będzie w sobie zawierało przesłanie.
  • wybrane motto należy zapisać w programie tekstowym według wzoru: imię, nazwisko i klasa i przesłać na adres w-mail: szkolajasienica@gmail.com do dnia 15 listopada 2020 roku

Terminarz konkursu:

18.10.2020 r. – ogłoszenie konkursu

15.11.2020 r. – złożenie prac, wysyłając na adres e-mail: szkolajasienica@gmail.com

Przewidziana jest  nagroda główna sponsorowana przez Radę Rodziców.

Wybrane motto znajdzie się na koszulce promującej szkołę, podczas różnych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

Projekt koszulki poniżej:

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 🙂