Dezynfekcja placu zabaw zlecona przez Burmistrza Tłuszcza

W piątek 9 października 2020 r. na terenie zespołu szkól została przeprowadzona dezynfekcja placu zabaw. Jest to już kolejna akcja prowadzona przez  strażaków a zlecona przez Burmistrza Tłuszcza.

Poprzednio w dniach 28 sierpnia i 31 sierpnia 2020 r. na zlecenie właśnie organu prowadzącego, placówki Zespołu Szkół w Jasienicy zostały zdezynfekowane przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem. Głównie kompleksowej dezynfekcji dokonano w ciągach komunikacyjnych, stołówce szkolnej, szatniach i korytarzach.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpiecznego i higienicznego pobytu dzieci w naszych placówkach.

Serdecznie dziękujemy!:)