Podziękowania dla Rady Rodziców

Na terenie zespołu szkół działa Rada Rodziców, która wspomaga działania szkoły i finansuje wiele przedsięwzięć mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju naszych uczniów.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców
z roku szkolnego 
2018/2019 i 2019/2020
za realizację wielu projektów na rzecz naszych wychowanków.
Zorganizowanie środków i zakup sprzętu nagłośniającego
oraz stołu do gry 
w tenisa na zewnątrz.

Wasze pomysły, ciężka praca, zaangażowanie i poświęcenie przyczyniły się do poprawy warunków do nauki i pracy.

DZIĘKUJEMY!

Serdecznie dziękujemy  wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomagają i wspierają działalność naszej szkoły. Dzięki Waszemu wsparciu możemy systematycznie udoskonalać naszą placówkę, po to, aby nasi wychowankowie czuli się w niej jak najlepiej.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność szkolna
Zespołu Szkół w Jasienicy