Nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkolny Klub Sportowy”

Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkolny Klub Sportowy.

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w Zespole Szkół w Jasienicy:
Poniedziałek 15:15 – 16:15
Wtorek 15:15 – 16:15

A.Dziadak