Narodowe czytanie

 

4 września odbyła się dziewiąta edycja Ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie organizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta RP.  Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa oraz ukazanie piękna polskiej literatury.

W tym roku czytana była „Balladyna” Juliusza Słowackiego, wybitne dzieło polskiego romantyzmu.  Poeta połączył w tym  utworze realiz i fantastykę, skupiając uwagę na analizie postaw i czynów bohaterów. Utwór wywarł duży wpływ na muzykę, malarstwo oraz rzeźbę.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wspólne czytanie w klasach IV-VIII odbyło się na zajęciach języka polskiego, gdzie podczas zajęć wybrani  uczniowie odczytali fragmenty dramatu.

W edukacji wczesnoszkolnej przybliżona została uczniom idea Narodowego Czytania, a następnie starsze koleżanki z klasy VII b odczytały wiersz Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny”. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali czytanego wiersza.

W naszej szkole udział w tej szlachetnej akcji popularyzacji czytelnictwa stał się już tradycją i od lat jednoczy całą społeczność szkolną.

Zapraszamy do galerii.

Artykuł i zdjęcia: Karolina Wąsik
Agnieszka Godleś
Elżbieta  Sobiesiak
Anna  Tlaga