#SzkołaPamięta – podziękowania za włączenie się w akcję MEN

Akcja „Szkoła Pamięta” to zachęta do podejmowania działań mających na celu upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń z życia lokalnej wspólnoty.

W ramach akcji w dniach poprzedzających 1 listopada uporządkowaliśmy i odwiedziliśmy groby osób zasłużonych i cenionych w naszej społeczności, odwiedziliśmy lokalne miejsca pamięci i zgłębialiśmy historię, zapaliliśmy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej. 

M.Leszcz