Uroczyste pożegnanie klasy III Gimnazjum – relacja foto i wideo

18 czerwca 2019 roku o godzinie 13.00 odbyło się uroczyste pożegnanie III klasy Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Jasienicy.

Do szkoły przybyli goście: Burmistrz Tłuszcza Pan Paweł Bednarczyk, Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Pańskiego w Jasienicy ks. Krzysztof Kozera, Radni Rady Miejskiej w Tłuszczu: Pan Bogdan Jusiński i Pan Adam Kisiel, Sołtys Jasienicy Pan Sebastian Białek, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły, Rodzice i Uczniowie.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie klasy 3 gimnazjum zatańczyli walca, do którego przygotowywali się pod okiem instruktora Pana Michała Galickiego.

Kolejnym punktem było rozdanie nagród, dyplomów i podziękowań.

W pierwszej kolejności Nagrodę Burmistrza Tłuszcza otrzymała uczennica Wiktoria Dutkiewicz, która uzyskała średnią 5,56.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Walaśkiewicz, która wygłosiła słowo do absolwentów oraz wręczyła Nagrodę Dyrektora dla ucznia Adama Barbachowskiego.

Kolejna była Nagroda Wychowawcy dla ucznia Tomasza Strumińskiego.

Nagrody otrzymali także uczniowie z największymi osiągnięciami w nauce: Wiktoria Dutkiewicz, Tomasz Strumiński, Martyna Rosłon, Oliwia Pieczeniuk, Adrian Skonieczny, Adrian Jędrzejewski oraz Weronika Majsterek.

Również rodzice otrzymali z rąk Pani Dyrektor listy z podziękowaniem za zaangażowanie w życie szkoły.

List do swoich wychowanków skierował również wychowawca klasy Pan Adam Narowski. Podziękował w nim uczniom „za wspaniałe 3 lata” oraz życzył im „aby dostali się do upragnionych szkół, osiągali sukcesy, rozwijali swoje pasje oraz bezpiecznie spędzili wakacje”.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali część artystyczną, w której wręczyli ordery w podziękowaniu dla nauczycieli za trud i pracę włożoną w naukę, przygotowanie do egzaminów oraz w wychowanie. Również uczniowie klas ósmych przygotowali podziękowania i upominki dla absolwentów.

Na zakończenie rozbrzmiała piosenka „Dziękujemy Wam…” podczas której rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali kwiaty jako wyraz wdzięczności oraz obejrzeli prezentację zdjęć z życia klasy III gimnazjum.

Życzymy naszym absolwentom dostania się do wymarzonych szkół oraz samych sukcesów na nowym etapie życia.

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu pożegnania klas III gimnazjum nauczycielom: Pani Marlenie Pałce, Pani Małgorzacie Kraszewskiej, Panu Mateuszowi Ulejczykowi, pracownikom szkoły oraz rodzicom.

Wraz z odejściem III klasy, Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Jasienicy zostanie wygaszone z dniem 1 września 2019 roku.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

⇒ Zapraszamy do oglądania filmu z uroczystości.

Wychowawcy klasy:
A.Narowski
M.Leszcz